GRUP SATINALMA YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ

Genel politikamız olarak her işimizde “Etkin, Verimli ve Dinamik” satınalmalarla, “Sürdürülebilir, Hesap Sorulabilir ve Kurumsal” duruşumuzu garantilemeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizle paralel olarak, tüm grubumuza hizmet verecek, kalite ve tasarruf odağıyla çalışan ortak satınalma organizasyonunu hayata geçirdik. Kategori bazlı uzmanlaşmayı hedefleyen kadromuz ve benimsediğimiz toplam maliyet yönetimi ile grup şirketlerimizin finansallarına katkıda bulunmayı ve onların faaliyetlerini en etkin şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen bir satınalma organizasyonu olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte. Bununla birlikte doğru tedarikçiyi seçen, koruyan, geliştiren ve işbirliği çalışmaları ile tüm gruba ve tedarikçisine fayda sağlayan sürdürülebilir bir satınalma anlayışı ile kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Alüminyum ve Katkı Malzemesi Satınalmaları

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:
• Yarı Mamul, Folyo ve Ticari Ürünler
• Primer Alüminyum
• Alüminyum ve Katkılar


Alternatif ürün ve alternatif tedarikçi geliştirme çalışmaları Assan Alüminyum Teknoloji ve Planlama ekipleriyle beraber gerçekleştirilir.

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:
• Sekonder-Hurda-Cüruf

Alternatif ürün ve alternatif tedarikçi geliştirme çalışmaları Assan Alüminyum Teknoloji ve Planlama ekipleriyle beraber gerçekleştirilir.

Diğer Hammadde Satınalmaları

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:
• Demir ve Çelik
• Kimyasal Malzemeler
• Kağıt ve Plastik

Kibar Holding farklı grup şirketleri adına ana üretim girdisi olan kalemlerin alımları bu kategoride gerçekleştirilir. Grup şirketlerinin ilgili ArGe, Teknoloji, Kalite, Planlama vb. ekipleriyle yeni/ alternatif malzeme ve tedarikçi geliştirme çalışmaları yapılır. Tedarik sürecinin verimliliği ve sürdürülebilirliği esastır.

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:

• Enerji

• Yatırımlar

• Yatırımcı Tesis Ekipmanları ve Altyapı Projeleri

• Teknik İmalat ve Kalıplar

• İnşaat Projeleri

• Mobilya ve Mefruşat

• Gayrimenkul

Ayrıca grup firmalarının ihtiyaçları ile paralel olarak, alım sonrası bakım, tamir ve profesyonel işçilik hizmetleri ile sertifikasyonların temini de yapılır. Global bir tedarikçi ağı ile çalışılır. Grup ihtiyaçları doğrultusunda, makina ve hat yatırımları, elektrik, doğalgaz, su ve kömür anlaşmaları, gayrimenkul ve inşaat yatırımları ile ilgili tüm alımlar, Kibar Holding’in “Katma Değerli ürün için yatırım” vizyonu ile paralel gerçekleştirilir.


Gayrimenkul satınalmaları kapsamına değerleme, kiralama ve satınalma faaliyetleri girerken inşaat işleri kapsamına inşaat, tadilat, renovasyon, mobilya ve mefruşat satınalmaları girmektedir. Alım kararları öncesinde detay piyasa araştırmaları yapılır, projelere ön koşul olarak belirlenen yeterlilik kriterlerinin (finansal analiz, referans ve sertifikasyon/belge kontrolleri, tecrübeli olduğu iş alanları, vs gibi...) sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.

Teknik Malzeme ve Hizmet Satınalmaları

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:

• OEM, İşçilik ve Bakımlar, Makine Ekipman

• Hidrolik & Pnömatik

• Hırdavat Malzemeleri

• Elektrik ve Elektronik

• Tesisat Malzemeleri ve Hizmetleri

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:
• Boyalar
• Sınai Gazlar
• İşletme Yardımcı Malzeme ve Hizmetleri
• Laboratuvar Kalite Malzeme ve Hizmetleri
• Madeni Yağlar ve Yağlama Ekipmanları
• Paketleme ve Ambalaj Malzeme ve Ekipmanları

Sürekli, düzenli ve yüksek miktarda tüketilen sarflar ve bunların kullanımında gereken hizmetler ile ilgili olarak, işletmeler ile koordineli çalışarak kullanım miktarları optimize edilir, yeni teknolojiler araştırılır, alternatif tedarikçiler geliştirilir.

Kurumsal Destek Satınalmaları

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:

• Bilgi Sistemleri

• İletişim ve Elektronik Ekipmanlar

Grubun tamamına hizmet verebilecek katma değerli ve uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirmek ve sürdürülebilir verimliliği garantilemek üzerine odaklanılır.

Kurumsal Destek Satınalmaları

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:

• Çizgi Altı ve Çizgi Üstü Malzeme ve Hizmetler
• Destek Lojistik Hizmetler
• Dış Kaynaklar
• Ofis Malzeme ve Ekipmanları
• Organizasyonlar
• Profesyonel Hizmetler

Grubun tamamına hizmet verebilecek katma değerli ve uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirmek ve sürdürülebilir verimliliği garantilemek üzerine odaklanılır.

Lojistik Satınalmaları

Bu kategoride yer alan ana alım grupları şunlardır:
• Kara/ Deniz/ Hava/ Demiryolu/ Intermodal Nakliyeler
• Gümrükleme Hizmetleri
• Depolama Hizmetleri
• 3. Parti Lojistik Hizmetleri

Tüm alımların grup satınalma standartları ve işletim modeli çerçevesinde uygulanması, yönetişim mekanizmalarıyla garantilenir. Grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki küresel ve yerel gelişmeler, yenilikçi uygulamalar ve stratejiler düzenli takip edilerek, alternatif uygulama önerileri, farklı metodoloji ve yaklaşımlar belirlenir. Portföye katılmak üzere aday olan yeni tedarikçiler ön değerlendirme süreçlerinden geçirilir ve mevcut tedarikçiler periyodik olarak performans değerlendirme sürecine tabi tutulur.