K-STAR

Kibar Sustainable Tomorrow for Accelerated Results

Geleceğimizi aydınlatmak için paydaşlarımıza sürdürülebilirlik yolunda K-STAR yani Kibar Yıldızı ile ışık tutuyoruz.

K-STAR Hakkında

K-Star LogoK-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı, Kibar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik stratejisini oluşturan temel ilkelerden “paydaşlarımızı TEŞVİK EDİYORUZ” ilkesi çerçevesinde tedarikçilerimizin mevcut sürdürülebilirlik olgunluklarını ölçümlemek ve bu doğrultuda tedarikçilerimizin olgunluklarını geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunmak amacıyla tasarlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Kibar Holding tedarikçi portföyü analiz edilerek satınalma yönetiminin program kapsamında belirlediği kural setleri doğrultusunda programa dahil edilecek tedarikçiler belirlenmiştir. Değerlendirme yaklaşımı oluşturulurken uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan yönergeler dikkate alınarak Kibar Holding tedarikçilerinin faaliyet gösterdiği sektörlerin sürdürülebilirlik ihtiyaçları çerçevesinde tedarikçi segmentasyonu tasarlanmıştır. Yine bu yaklaşım doğrultusunda uluslararası kuruluşların sınıflandırma ve değerlendirme yapılarıyla uyumlu olarak segmentlere yönelik değerlendirme kriterleri belirlenmiş ve anket soruları oluşturulmuştur. Bu şekilde toplamda 4 ayrı segment ve her segment özelinde 1 anket olmak üzere 4 anket oluşturulmuştur.

K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı başlıca hedefleri:

  • Kibar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu, sorumlu satınalma faaliyetlerinin garantilenmesi,
  • Kibar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde müşterilerine ve kurumlara karşı sorumluluklarının desteklenmesi,
  • Belirlenecek kriterlere göre satınalma politika ve uygulamalarının gözden geçirilmesi,
  • Tüm tedarikçi ekosistemini değerlendirerek, yönlendirerek ve izleyerek sürdürülebilir satınalma yapısını garantileyecek tedarikçi portföyünün oluşturulması ve
  • Sürekli gelişmeyi/iyileşmeyi destekleyecek tedarikçi iletişim kanallarının ve sistemlerin devreye alınmasıdır.

Kibar Topluluğu sürdürülebilirlik yaklaşımı için tıklayınız.