K-STAR

Kibar Sustainable Tomorrow for Accelerated Results

Geleceğimizi aydınlatmak için paydaşlarımıza sürdürülebilirlik yolunda K-STAR yani Kibar Yıldızı ile ışık tutuyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

1) Kibar Holding K-STAR programının amacı nedir?

Kibar Topluluğu olarak sadece kendi operasyonlarımızı değil etkileşimde olduğumuz tüm ekosistemin (tedarikçi, müşteri, ortaklıkları, toplum vb.) sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesi, daha sürdürülebilir olması gerekliliğine inanıyoruz. Bu kapsamda tedarikçilerimizin sağladıkları ürün/hizmetleri Çevre, Sosyal, Yönetişim performansları bakış açısıyla değerlendirmek ve bu konuyu iş birliği yaptığımız tüm tedarikçilerimizle birlikte gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

2) Tedarikçilere yönlendirilen anket soruları nasıl belirlendi?

Kibar Grup Satınalma tedarikçilerinin sektör ve kategorilerinden yola çıkarak tedarikçilerin sürdürülebilirlik ihtiyaçlarının anlaşılması sürecinde EY metodolojisi ve aşağıdaki uluslararası kurumlar tarafından ortaya konan gereklilikler dikkate alınmıştır:

  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals - SDGs)
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact - UNGC)
  • Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative - GRI)
  • Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (Sustainability Accounting Standards Board - SASB)
  • Tedarik Zincirlerinde Gerekli Özeni Gösterme Yükümlülüğü Kanunu (The German Supply Chain Act - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG)

Tedarikçiler sektörleri kapsamında SASB endüstrileri ile eşleştirilmiş, ortak öncelikli konuya sahip endüstriler gruplandırılarak tüm tedarikçiler sektörlerine göre 4 ayrı anket grubuna ayrılmıştır.

3) K-STAR programına kaç tedarikçi dahil edildi?

2023 yılı değerlendirmesi için K-STAR programına toplam (yurt içi ve yurt dışı) 1.214 tedarikçimiz dahil edilmiştir.

4) K-STAR programı kapsamında tedarikçilerin gelişimini sağlayacak aksiyonlar nelerdir?

Aksiyonlar anket sonuçlarınız doğrultusunda ilgili soruya verilen cevaba göre tanımlanır. Örneğin sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin soruda politika bulunmuyor cevabı verildiğinde politika oluşturulmalıdır şeklinde bir aksiyon ataması yapılır. Aksiyonların tamamlanmasına ilişkin durum yine bir portal üzerinden gerçekleştirilir.

5) Mevcutta bir sürdürülebilirlik derecelendirmesine tabi tutulmuş ve geçerli bir puanı olan tedarikçileri K-STAR programına dahil ediliyor mu?

Tüm tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve belirlenen aksiyonlarla daha üst seviyeye taşımak amacıyla iletilen anketi yanıtlamasını bekliyoruz.

6) K-STAR programı aracılığıyla tedarikçilerin değerlendirme periyodu nedir?

 Yılda 1 kez olmak üzere, tedarikçilerimize ileteceğimiz anket ve bir önceki dönemin atanan aksiyonlarının incelenmesiyle programı takip edeceğiz.

7) Temel sürdürülebilirliğe dair bilgilendirme ve K-STAR programının detaylarına nereden erişebiliriz?

Hem güncel sürdürülebilirlik gündemine dair gelişmelerin yer aldığı hem de programının işleyişine dair bilgilendirmelerin bulunduğu dökümanlara Kibar Satınalma web sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Dokümanlar için tıklayınız.